Användarvillkor

Allmänt

Genom att använda denna webbplats samtycker du till och är införstådd med följande villkor.

Samtliga tjänster hos NG News drivs av Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”), Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm.

Genom den här webbplatsen kan du ta del av pressmeddelanden, nyheter och annan information.

Notera att användarvillkoren när som helst utan förvarning kan komma att ändras genom att detta anslag uppdateras. Du bör besöka den här sidan regelbundet för att läsa igenom aktuella användarvillkor.

Friskrivning

Den information som tillhandahålls via denna webbplats är pressmeddelanden och annan finansiell information. NGM vidareförmedlar endast informationen och tar ej ansvar för innehållet i informationen eller för ekonomiska transaktioner som du kan komma att vidta på grundval av informationen.

Genom att prenumerera på information från bolag som är anslutna till Nordic Pre Market lämnar du även en intresseanmälan om att få ta del av framtida erbjudanden om förvärv eller teckning av värdepapper i bolaget. Det innebär att bolaget kan komma att skicka e-postmeddelanden till dig som innehåller sådana erbjudanden. Eventuell information om erbjudanden distribueras av bolaget helt utan inblandning eller insyn från NGM. Bolaget är ensamt ansvarig för efterlevnaden av samtliga lagar och regler som är tillämpliga för ett sådant erbjudande. NGM tar inte ansvar för några ekonomiska transaktioner som någon kan komma att genomföra på grund av informationen.

NGM tar inget ansvar för eventuella driftstörningar eller avbrott i någon av våra tjänster eller på webbplatsen.

Användning av information

Din rätt att använda informationen och allt annat innehåll som tillhandahålls på den här webbplatsen eller via någon av prenumerationstjänsterna är begränsad till icke-kommersiellt bruk. Information och annat innehåll som tillhandahålls får följaktligen bara kopieras, reproduceras, återpubliceras, skickas, distribueras eller användas för kommersiellt bruk om särskilt avtal ingåtts med NGM. Användning eller överföring av uppgifter till andra kommersiella webbplatser eller nätverksbaserade datormiljöer är förbjuden om inte särskilt avtal har ingåtts med NGM.

Information om cookies

Den här webbplatsen använder så kallade "cookies". Cookies är små filer som innehåller information som en webbplats använder för att samla in uppgifter. I enlighet med lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, måste alla som besöker en webbsida som använder cookies bli informerade om detta, vad de används till och hur de kan undvikas.

Den här webbplatsen använder cookies för att hantera besökarnas inloggningssessioner. Cookies används även för att räkna webbplatsens besöksantal.

Om du vill undvika cookies, kan du ställa in din webbläsare så den automatiskt blockerar cookies eller så att du blir informerad om att en webbsida använder cookies. I webbläsaren kan även cookies som är lagrade på datorn tas bort.

Väljer du att inte acceptera cookies kan webbplatsen fortfarande användas, men med begränsad funktionalitet.

För ytterligare information om cookies och vad lagen innehåller, vänligen besök Post- och Telestyrelsens webbplats (www.pts.se).

Immateriella rättigheter

Den här webbplatsen och all information införd på den här webbplatsen, inklusive sådan information sin tillhandahålls genom våra prenumerationstjänster, skyddas av upphovsrätt. Några av de figurer, logotyper, kännetecken eller andra bilder som införts på den här webbplatsen eller tillhandahålls genom tjänsterna skyddas också som registrerade eller oregistrerade varumärken eller varumärkesnamn som ägs av NGM, NGMs kunder eller andra.

Det är inte tillåtet att använda, kopiera, eller på annat sätt förfoga över immateriella rättigheter utan rättighetshavarens tillåtelse.

Tillämplig lag

Dessa användarvillkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt.