Scandinavian Organics AB: Scandinavian Organics visar vinst på nedersta raden i November månad för fösta gången i Bolagets historia

Mot bakgrund av styrelsens strategiska beslut att lägga ned sin egna fabrik och produktion under september månad och istället flytta ut produktionen genom samproduktion med Matfabrikören AB så har Scandinavian Organics AB (publ) (”Scandinavian Organics” eller ”Bolaget”) under november månad kunnat påvisa ett positivt resultat om 91 tkr med anledning av de drastiskt minskade kostnaderna.

 

Vidare möter Bolaget en allt större efterfrågan av Bolagets produkter där fokus nu blir leveranskapacitet.

 

Nils Wetterlind, VD Skandinavien Organics kommenterar ”Det känns otroligt glädjande och skönt att äntligen fått kontroll på Bolagets kostnadskostym genom samproduktionen med Matfabrikören AB och därigenom kunna påvisa ett positivt resultat för november måndag vilket ger oss en kvittens att vi har fattat ett rätt strategiskt beslut och att vi är på rätt väg. Fokus kommer fortsatt att framgent vara på att ytterligare effektivisera produktionen i syfte att minska produktionskostnaderna och öka leveransgarden då efterfrågan på Bolagets produkter överstiger leveranskapacitet”

 

För mer infortmation, kontakta nils.wetterlind@scanorganics.com

Scandinavian Organics AB (publ) är en producent av ekologiska matprodukter till konkurrenskraftiga priser. På bara drygt ett år har Bolaget vuxit kraftigt och Bolagets produkter ligger nu centralt lagerlagda inom ICA-koncernen (50 procent marknadsandel av dagligvaruhandeln i Sverige) och Axfood (Hemköp och Willys). Produkterna säljs även via en mängd restauranger, i ett stort antal Coop och av ett stort antal oberoende handlare. Företaget har även gjort stora framsteg inom den offentliga sektorn, framförallt inom skol- och äldreomsorgen. Bolaget är noterat på Nordic MTF under kortnamnet SCO MTF och Bolagets Mentor och likviditetsgarant är Mangold Fondkommission

Bolagsinformation

Scandinavian Organics AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående