Scandinavian Organics AB: Scandinavian Organics teckningsoptionprogram TO2 utnyttjades till cirka 8,7 procent

Scandinavian Organics AB (publ):s (”Scandinavian Organics” eller ”Bolaget”) teckningsoptionsprogram TO2 har per den 12 december 2016 registrerats hos Bolagsverket. Totalt utnyttjades 291 987 teckningsoptioner, motsvarande cirka 8,7 procent av de totala antalet utestående teckningsoptioner inom programmet TO2.

Utnyttjandet innebär att 291 987 nya aktier har registrerats hos Bolagsverket per den 16 december 2016. Antalet aktier i Scandinavian Organics uppgår nu efter detta till 13 759 581 stycken. Aktiekapitalet i Bolaget uppgår i och med denna ökning till 2 639 454,47 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Nils Wetterlind, VD 07-2223 66888

nils.wetterlind@scanorganics.se

 

Information

Denna information är sådan information som Scandinavian Organics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2016 kl. [•].

Kort om Bolaget

Scandinavian Organics AB (publ) är en producent av ekologiska matprodukter till konkurrenskraftiga priser. På bara drygt ett år har Bolaget vuxit kraftigt och Bolagets produkter ligger nu centrallagerlagda inom ICA-koncernen (50 procent marknadsandel av dagligvaruhandeln i Sverige) och Axfood (Hemköp och Willys). Produkterna säljs även i ett stort antal Coop och City Gross. Företaget har även gjort stora framsteg inom den offentliga sektorn, framförallt inom skol- och äldreomsorgen. Bolaget är noterat på Nordic MTF under kortnamnet SCO MTF och Bolagets Mentor och likviditetsgarant är Mangold Fondkommission.

Bolagsinformation

Scandinavian Organics AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående