Polyplank: Polyplank AB (publ) genomför företrädesemission av aktier

Styrelsen i Polyplank AB (publ) har beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier om totalt MSEK 3,2. För var tionde (10) registrerad och innehavd aktie i Polyplank på avstämningsdagen den 20 mars 2012, erbjuds aktieägarna att teckna en aktie till en teckningskurs om SEK 0,22. De som på avstämningsdagen var registrerade aktieägare i Polyplank kommer att tilldelas en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. För teckning av en aktie i företrädesemissionen krävs tio (10) teckningsrätter.

Teckningstid har fasställts till 26 mars – 11 april 2012. Handel i teckningsrätter kommer att ske under perioden 26 mars – 4 april 2012. Polyplanks aktie handlas inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen till och med den 15 mars 2012. Från och med 16 mars 2012 handlas Polyplanks aktie exklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen.

Emissionen genomförs i syfte att fortsätta bolagets expansion samt stärka likviditeten.

Som tidigare meddelat kommer listningen av Polyplanks aktie att flyttas från NGM Equity till Aktietorget. Sista dag för handel i Polyplanks aktie på NGM Equity är fredagen den 23 mars 2012. Första dag för handel på Aktietorget är måndag den 26 mars 2012.

Styrelsens beslut om emission av aktier inom ramen för erbjudandet om teckning av aktier baseras på bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2011.

 

För mer information kontakta

VD Kenth Danielsson

tel 0705 89 20 11

e-post kenth.danielsson@polyplank.se

 

Polyplank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. Polyplanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

 

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.

Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

Company information

Polyplank

Latest news

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Previous