Polyplank: Polyplank AB (publ) byter lista

Bolaget offentliggjorde den 21 februari 2012 att bolaget ansökt om att avnotera bolagets aktier från NGM Equity och istället lista bolagets aktier på Aktietorget. Nordic Growth Market har behandlat denna ansökan och beslutat avnotera bolagets aktier från NGM Equity efter handelsdagens slut den 23 mars 2012.

Detta innebär att bolagets aktie fr o m den 26 mars är listad på Aktietorget.

För mer information kontakta VD Kenth Danielsson 070 589 20 11.

 

Polyplank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. Polyplanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

Company information

Polyplank

Latest news

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Previous