Nordic Growth Market NGM AB: Stureguld AB listas på Nordic MTF

Nordic Growth Market har beslutat att lista Stureguld AB på Nordic MTF. Första handelsdag blir den 22 september 2011.

Bolaget är verksamt inom ädelmetall- och smyckesindustrin och bedriver primärt handel med guld, silver, platina, palladium och rodium. Stureguld erbjuder slutkonsumenter ett enkelt och säkert sätt att sälja sina ädelmetaller. Bolaget använder primärt sin egenutvecklade IT-plattform och sina hemsidor som kontaktyta. IT-plattformen gör det möjligt att snabbt och kostnadseffektivt marknadsföra Bolagets tjänster. I och med förvärvet av Guld & Juvel Invest i Sverige AB har Bolaget bland annat fått tillgång till en butikslokal för inköp på Södermalm i Stockholm vilken även kommer att fungera som Bolagets huvudkontor.

Styrelseordförande är Leif Nord. Verkställande direktör är Joacim Nord.

”Det är mycket glädjande att välkomna Stureguld AB till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling som listat bolag på Nordic MTF”, säger Eva Riben, Head of Listing, Nordic Growth Market.

Nordic MTF är Nordic Growth Market, NGM:s, marknadsplats för handel i små och medelstora entreprenörsdrivna bolag i Norden. Nordic MTF är till för unga tillväxtbolag som vill låta sin aktie handlas i en publik, elektronisk miljö utan att vara börsnoterade. Handeln sker i NGM-Börsens handelssystem Elasticia under avdelningen Nordic MTF, vilket innebär att samtliga NGM:s medlemmar kan handla aktierna. Kursinformationen distribueras i realtid till bl.a. SIX, Reuters och ledande Internetportaler med finansiell inriktning. Detta gör att kursinformationen får en god spridning.

Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kostnadsfritt kan prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Market NGM AB:s nyhetstjänst NG News (www.ngnews.se).

Stureguld AB kan hittas under kortnamnet SGLD MTF B.

 

För ytterligare information kontakta:

Eva Riben, Head of Listing, Nordic Growth Market; Tel: 08-566 390 00

Joacim Nord, VD Stureguld AB, Tel: 0733-709 818

 

Om NGM Nordic Growth Market NGM AB ("NGM") är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen. NGM är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Holding GmbH, även ägare av Börse Stuttgart, Tysklands ledande privatkundsbörs. Via affärsområdet Nordic Derivatives Exchange, NDX, erbjuds notering och handel i värdepapper som t.ex. warranter, certifikat, indexobligationer och obligationer emittera de av såväl lokala som internationella aktörer. NGM erbjuder på listorna NGM Equity och Nordic MTF bolag en notering respektive listning samt tjänster anpassade för tillväxtbolag. NGM driver även NG News, en distributör av finansiella rapporter och pressmeddelanden med över 25 års erfarenhet på den nordiska marknaden.

Bolagsinformation

Nordic Growth Market NGM AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående