Nordic Growth Market NGM AB: SI Holding AB listas på Nordic MTF

Nordic Growth Market har beslutat att lista SI Holding AB på Nordic MTF. Första handelsdag blir den 30 maj 2011.

SIVERS IMA AB, som är ett helägt dotterbolag till SI Holding AB, är en ledande Europeisk leverantör av mikrovågsteknologi. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter inom mikrovågsteknologi som används bl.a. till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer, militära applikationer och olika sorters lab- och testutrustning. Verksamheten påbörjades 1951 och Bolaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Mer än 95 % av försäljningen sker idag på exportmarknaden.

SIVERS IMA identifierade tidigt ett teknikskifte inom millimetervågsteknik och har utvecklat en ny generation produkter för överföring av stora informationsmängder via radiolänk. Bolaget står nu i begrepp att positionera sig för en kraftig tillväxt genom att utnyttja sitt unika tekniska kunnande, sina produkter och strategiska relationer till olika leverantörer inom mobilsystem. Detta genom att tillhandahålla produkter som på ett kostnadseffektivt sätt löser problemet med de ständigt ökande bandbreddsbehoven inom dagens och kommande generationers mobilnät. Målet är att Telekom kommer att bli Bolagets viktigaste marknadssegment framöver.

Styrelseordförande är Christer Stoij. Verkställande direktör är Olle Westblom.

”Det är mycket glädjande att välkomna SI Holding AB till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling som listat bolag på Nordic MTF”, säger Kristin Haglund, Head of Equities & Listing, Nordic Growth Market.

 

Nordic MTF är Nordic Growth Market, NGM:s, marknadsplats för handel i små och medelstora entreprenörsdrivna bolag i Norden. Nordic MTF är till för unga tillväxtbolag som vill låta sin aktie handlas i en publik, elektronisk miljö utan att vara börsnoterade. Handeln sker i NGM-Börsens handelssystem Elasticia under avdelningen Nordic MTF, vilket innebär att samtliga NGM:s medlemmar kan handla aktierna. Kursinformationen distribueras i realtid till bl.a. SIX, Reuters och ledande Internetportaler med finansiell inriktning. Detta gör att kursinformationen får en god spridning.

Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kostnadsfritt kan prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Market NGM AB:s nyhetstjänst NG News (www.ngnews.se).

SI Holding AB kan hittas under kortnamnet SIVE MTF.

 

För ytterligare information kontakta:

Kristin Haglund, Head of Equities & Listing, Nordic Growth Market; Tel: 08-566 390 00

Olle Westblom, VD SI Holding AB, Tel: 08- 703 68 00

 

Om NGM

Nordic Growth Market NGM AB ("NGM") är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen. NGM är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Holding GmbH, även ägare av Börse Stuttgart, Tysklands ledande privatkundsbörs. Via affärsområdet Nordic Derivatives Exchange, NDX, erbjuds notering och handel i värdepapper som t.ex. warranter, certifikat, indexobligationer och obligationer emittera de av såväl lokala som internationella aktörer. NGM erbjuder på listorna NGM Equity och Nordic MTF bolag en notering respektive listning samt tjänster anpassade för tillväxtbolag. NGM driver även NG News, en distributör av finansiella rapporter och pressmeddelanden med över 25 års erfarenhet på den nordiska marknaden.

Bolagsinformation

Nordic Growth Market NGM AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående