Nordic Growth Market NGM AB: NGM redovisar en handelsomsättning motsvarande 3,1 miljarder kronor för mars 2012

NGM redovisar en total handelsomsättning motsvarande 3.1 miljarder kronor för mars 2012, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med samma period föregående år.

Den totala handelsomsättningen baseras på NGMs tre marknader; Sverige, Finland och Norge där Sverige omsatte 2,7 miljarder SEK. På den finska marknaden omsattes 35 miljoner Euro i mars, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med föregående månad. Handeln på den norska marknaden ökade också och omsatte mer än 11 miljoner NOK, vilket motsvarar en ökning med nära 10 procent jämfört med föregående månad.

Aktiehandeln på NGM summerades i mars ihop till en total handelsomsättning på över 28 miljoner SEK, där handeln på Equity svarade för 10 miljoner och Nordic MTF för över 18 miljoner. Nordic MTFs omsättning i mars motsvarar en ökning med 20 procent jämfört med föregående månad. På Nordic MTF har handelsomsättningen under januari till och med mars 2012 även ökat med 92 procent jämfört med samma period år 2011 och med hela 161 procent jämfört med samma månad föregående år.

Bland NDX investeringsprodukter på den svenska marknaden är det certifikaten som står för den största delen av handelsomsättningen och visar en omsättning på 1,6 miljarder SEK för mars månad. Under perioden januari till och med mars i år motsvarar detta en ökning med 73 procent jämfört med samma period föregående år.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2012-03-31: EUR/SEK: 8.82594, EUR/NOK: 7.5957.

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 00

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB

Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.

Bolagsinformation

Nordic Growth Market NGM AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående