Nordic Growth Market NGM AB: NGM redovisar en handelsomsättning motsvarande 3,1 miljarder kronor för juni 2012

NGM redovisar en total handelsomsättning motsvarande 3,1 miljarder kronor för juni 2012, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med samma månad föregående år.  

Den totala handelsomsättningen baseras på NGMs tre marknader; Sverige, Finland och Norge där marknaden i Sverige omsatte över 2,7 miljarder SEK. På den finska marknaden omsattes 33 miljoner Euro under juni månad, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med föregående månads handelsomsättning. Den norska marknaden omsatte 12 miljoner NOK under juni månad, ungefär en lika hög handelsomsättning som vid föregående månad. Aktiehandeln på NGM summerades i juni månad ihop till en total handelsomsättning på över 19 miljoner kronor. 

NDX Sverige fortsätter att öka omsättningen mot föregående år och redovisar en total handelsomsättning på över 2,7 miljarder SEK för juni månad. Bland NDX investeringsprodukter på den svenska marknaden är det certifikaten som står för den största delen av handelsomsättningen och visar en omsättning på 1,6 miljarder kronor för juni månad.  Under perioden januari till och med juni i år har NDX Sverige ökat med 37 procent jämfört med samma period föregående år.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2012-06-30: EUR/SEK: 8.76775, EUR/NOK: 7.5475

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 00

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB

Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.

Bolagsinformation

Nordic Growth Market NGM AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående