Nordic Growth Market NGM AB: NGM redovisar en handelsomsättning motsvarande 3 miljarder kronor för maj 2012

NGM redovisar en total handelsomsättning motsvarande 3 miljarder kronor för maj 2012, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med föregående månad.  

Den totala handelsomsättningen baseras på NGMs tre marknader; Sverige, Finland och Norge där marknaden i Sverige omsatte över 2,8 miljarder SEK. På den finska marknaden omsattes 27 miljoner Euro i maj, vilket är något lägre jämfört med föregående månads handelsomsättning. Däremot ökade den norska marknadens handelsomsättning med 21 procent jämfört med föregående månads omsättning och omsatte i maj 12 miljoner NOK.

Aktiehandeln på NGM summerades i maj månad ihop till en total handelsomsättning på över 40 miljoner kronor.  Equity svarade för 26 miljoner av den totala aktiehandeln och har inte haft en så hög handelsomsättning sedan 2011. Nordic MTF fortsätter att öka sin handelsomsättning och omsatte 14 miljoner kronor under maj, en ökning med 16 procent jämfört med föregående månad och en ökning med 107 procent jämfört med samma månad föregående år.  

Bland NDX investeringsprodukter på den svenska marknaden är det certifikaten som står för den största delen av handelsomsättningen och visar en omsättning på 1,6 miljarder kronor för maj månad.  Under perioden januari till och med maj i år motsvarar detta en ökning med 42 procent jämfört med samma period föregående år. NDX Sverige redovisar en total handelsomsättning på 2,7 miljarder kronor.

Under maj månad blev det även möjligt, att via noteringar på NDX handla i instrument med Facebook som underliggande tillgång. Handelsomsättningen i Facebook på NDX landade på 11,7 miljoner kronor i Sverige, 85 000 Euro i Finland och 332 000 NOK i Norge under maj månad.

 

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 3. Växlingskurser 2012-05-31: EUR/SEK: 8.9873, EUR/NOK: 7.5636  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 00

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB

Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.

Bolagsinformation

Nordic Growth Market NGM AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående