Nordic Growth Market NGM AB: NGM redovisar en handelsomsättning motsvarande 2,9 miljarder kronor för april 2012

NGM redovisar en total handelsomsättning motsvarande 2.9 miljarder kronor för april 2012, vilket är en ökning med över 8 procent jämfört med samma period föregående år.  

Den totala handelsomsättningen baseras på NGMs tre marknader; Sverige, Finland och Norge där marknaden i Sverige omsatte över 2,5 miljarder SEK. På den finska marknaden omsattes 45 miljoner Euro i april, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med föregående månad. Handelsomsättningen på den norska marknaden översteg 9 miljoner NOK.

Aktiehandeln på NGM summerades i april månad ihop till en total handelsomsättning på över 22 miljoner SEK, där handeln på Equity svarade för 10 miljoner och Nordic MTF för över 12 miljoner. Under april månad ökade Nordic MTFs handelsomsättning med hela 161 procent jämfört med samma månad föregående år. Nordic MTFs omsättning har även under perioden januari till och med april 2012 ökat med 104 procent jämfört med samma period föregående år.

Bland NDX investeringsprodukter på den svenska marknaden är det certifikaten som står för den största delen av handelsomsättningen och visar en omsättning på 1,5 miljarder SEK för april månad. Under perioden januari till och med april i år motsvarar detta en ökning med 68 procent jämfört med samma period föregående år. NDX Finland omsatte 45 miljoner Euro under april och ökade därmed handelsomsättningen med 27 procent jämfört med föregående månad.

 

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2012-04-30: EUR/SEK: 8.90185, EUR/NOK: 7.57505

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 00

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB

Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.

Bolagsinformation

Nordic Growth Market NGM AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående