Nordic Growth Market NGM AB: NGM redovisar en handelsomsättning motsvarande 2,6 miljarder kronor för juli 2012

NGM redovisar en total handelsomsättning motsvarande 2,6 miljarder kronor för juli 2012, vilket är en ökning med över 3 procent under perioden januari till och med juli i år jämfört med samma period föregående år.

Den totala handelsomsättningen baseras på NGMs tre marknader; Sverige, Finland och Norge där marknaden i Sverige omsatte över 2,3 miljarder SEK. På den finska marknaden omsattes under juli månad 29 miljoner Euro och på den norska marknaden över 8 miljoner NOK.

Aktiehandeln på NGM summerades under juli månad ihop till en total handelsomsättning på över 15 miljoner kronor. Av dessa stod Nordic MTF för över 8 miljoner kronor, vilket är en minskning med 25 procent jämfört med föregående månad. Trots minskningen under juli månad kan man dock se att handelsomsättningen på Nordic MTF har ökat jämfört med samma månad föregående år, då denna jämförelse visar en ökning med hela 129 procent .

NDX Finland och NDX Norway fortsätter att öka sin handelsomsättning och jämfört med samma månad föregående år ökade NDX Finland med 44 procent och NDX Norway med 57 procent. NDX Sverige redovisar en total handelsomsättning på över 2,3 miljarder SEK för juli månad.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2012-07-31: EUR/SEK: 8.36561, EUR/NOK: 7.4202

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 00

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB

Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.

Bolagsinformation

Nordic Growth Market NGM AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående