Nordic Growth Market NGM AB: NGM redovisar en handelsomsättning motsvarande 2,5 miljarder kronor för september 2012

NGM redovisar en total handelsomsättning motsvarande 2,5 miljarder kronor för september 2012, en ökning med 1 procent jämfört med föregående månad.

Den totala handelsomsättningen baseras på NGMs tre marknader; Sverige, Finland och Norge där marknaden i Sverige omsatte över 2,2 miljarder SEK. På den finska marknaden omsattes under september månad 20 miljoner Euro och på den norska marknaden 84 miljoner NOK vilket är rekord för Norge.

Aktiehandeln på NGM summerades under september månad ihop till en total handelsomsättning på över 56 miljoner kronor. Av dessa stod Nordic MTF för över 40 miljoner kronor, vilket är en ökning med hela 283 procent jämfört med föregående månad. Även handelsomsättningen på Equity redovisar en ökning jämfört med föregående månad. Med 16 miljoner i handelsomsättning innebar detta en ökning med 67 procent.

NDX Norway visar även denna månad på fortsatt tillväxt, jämfört med föregående månad ökade NDX Norway handelsomsättningen med 191 procent. NDX Sverige redovisar en total handelsomsättning på över 2,2 miljarder SEK för september månad, där certifikaten bland NDX investeringsprodukter stod för den största delen av omsättningen.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2012-09-30: EUR/SEK: 8.4426, EUR/NOK: 7.3631

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 00

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB

Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.

Bolagsinformation

Nordic Growth Market NGM AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående