Nordic Growth Market NGM AB: NGM redovisar en handelsomsättning motsvarande 2,5 miljarder kronor för oktober 2012

NGM redovisar en total handelsomsättning motsvarande 2,5 miljarder kronor för oktober 2012, en ökning med nästan 2 procent jämfört med föregående månad.

Den totala handelsomsättningen baseras på NGM:s tre marknader; Sverige, Finland och Norge där marknaden i Sverige omsatte över 2,3 miljarder SEK. På den finska marknaden omsattes under oktober månad 21 miljoner Euro och på den norska marknaden 44 miljoner NOK.

Aktiehandeln på NGM summerades under oktober månad ihop till en total handelsomsättning på över 39 miljoner kronor. Av dessa stod Nordic MTF för över 26 miljoner kronor. Jämfört med samma månad föregående år har handelsomsättningen på Nordic MTF ökat med 388 procent. Handelsomsättningen på Equity redovisar en omsättning på över 13 miljoner.

NDX Sverige redovisar en total handelsomsättning på över 2,3 miljarder SEK för oktober månad, en ökning med över 4 procent jämfört med föregående månad. NDX Finland redovisar en liknande ökning av handelsomsättningen jämfört med föregående månad, 21 miljoner Euro innebar en ökning med 5 procent för NDX Finland i oktober. NDX Norway redovisar en handelsomsättning på 44 miljoner NOK.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2012-10-31: EUR/SEK: 8.59945, EUR/NOK: 7.38745

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 00

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB

Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.

Bolagsinformation

Nordic Growth Market NGM AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående