Nordic Growth Market NGM AB: NGM redovisar en handelsomsättning motsvarande 2,5 miljarder kronor för augusti 2012

NGM redovisar en total handelsomsättning motsvarande 2,5 miljarder kronor för augusti 2012, en minskning med 4 procent jämfört med föregående månad. Trots minskningen ökade NGMs aktiehandelomsättning under augusti månad.

Den totala handelsomsättningen baseras på NGMs tre marknader; Sverige, Finland och Norge där marknaden i Sverige omsatte över 2,2 miljarder SEK. På den finska marknaden omsattes under augusti månad 26 miljoner Euro och på den norska marknaden nära 29 miljoner NOK.

Aktiehandeln på NGM summerades under augusti månad ihop till en total handelsomsättning på över 20 miljoner kronor. Av dessa stod Nordic MTF för över nära 11 miljoner kronor, vilket är en ökning med 21 procent jämfört med föregående månad. Även handelsomsättningen på Equity redovisar en ökning jämfört med föregående månad. Med nära 10 miljoner i handelsomsättning innebar detta en ökning med 39 procent.

NDX Norway visar på fortsatt tillväxt, jämfört med föregående månad ökade NDX Norway handelsomsättningen med 229 procent. NDX Sverige redovisar en total handelsomsättning på över 2,2 miljarder SEK för augusti månad, där certifikaten bland NDX investeringsprodukter stod för den största delen av omsättningen.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2012-08-31: EUR/SEK: 8.335, EUR/NOK: 7.2924

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 00

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB

Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.

Bolagsinformation

Nordic Growth Market NGM AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående