Nordic Growth Market NGM AB: Lansering av svenska instrumentmatrisen 2011 - Svensk kategoriseringsstandard för investeringsprodukter.

För tredje året i följd lanserar NGM och NDX den svenska kategoriseringsstandarden för börshandlade investeringsprodukter - Svenska instrumentmatrisen 2011. Instrumentmatrisen representerar en visualisering av svenska marknadens investeringsprodukter genom både ett numreringssystem och genom grafik över instrumentens utbetalningsprofil.

Instrumenten delas upp och kategoriseras efter risk och funktion i fyra huvudkategorier: Hävstångsinstrument, Deltagandeinstrument, Avkastningsförbättrande instrument och Kapitalskyddade instrument. Därefter har varje kategori ett antal olika värdepapperstyper som beskrivs genom grafik på utbetalningsprofil, huvudegenskaper och tillhörande marknadsförväntningar.

”Den svenska instrumentmatrisen är ett mycket viktigt verktyg för en dynamisk och växande svensk marknad för börshandlade investeringsprodukter. Arbetet med att skapa transparens kommer till nytta för såväl privatinvesterare som för marknadsaktörer. Det är glädjande att fler och fler aktörer stöder detta”, säger Tommy Fransson, Chef för NDX.

Den svenska instrumentmatrisen följer riktlinjer framtagna av den europeiska organisationen Eusipa. ”Transparens är en grundsten för att ytterligare utveckla en marknad. Det gemensamma arbetet med en Europeisk kategorisering kommer hela marknaden till nytta.”, säger Reinhard Bellet, President Eusipa.

Den svenska föreningen för börshandlade investeringsprodukter – SETIPA, står också bakom denna svenska kategoriseringsstandard.

”Instrumentmatrisen är en viktig del i vårt arbete för att öka transparensen och förståelsen för börshandlade investeringsprodukter. SETIPA är delaktig i det europeiska kategoriseringsarbetet genom representation i Eusipas kategoriseringskommitté”, säger Conny Myhrberg, VD svenska branschorganisationen för börshandlade investeringsprodukter - SETIPA.

Instrumentmatrisen hittar du på www.ndx.se/education och www.setipa.se .

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Tommy Fransson, chef NDX, Nordic Growth Market.

Tel: +46(0)8 566 390 00

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

 

 

Om Nordic Growth Market

Nordic Growth Markets ambition är att vara den ledande börsen i Norden för börshandlade investeringsprodukter samt det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. Sedan 2008 är Nordic Growth Market ett helägt dotterbolag till Boerse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privat investerare. Besök oss på www.ngm.se och www.ndx.se

 

Bolagsinformation

Nordic Growth Market NGM AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående