Maple Leaf Gold Resources AB: Handel i bolagets aktie startar onsdag den 4 februari

Bakgrund    

Styrelsen för Maple Leaf Gold Resources AB (publ) har under hösten 2014 informerat marknaden om att handel i Bolagets aktie ska starta så fort kapitalkraven som ställts av NGM uppfyllts. Detta arbete pågår för fullt. Som ett första steg i denna process har styrelsen beslutat att inleda handel på Mangoldlistan, www.mangold.se

Handel i Bolagets aktie

Mangold Fondkommission AB har beslutat att ta upp Bolagets aktie till handel med start onsdag den 4 februari. Handeln kommer att ske under kortnamn MLG, ISIN Kod SE 000 621 9556. Handel sker i poster om 100 aktier.

Orderläggning

Endast börsmedlemmar (Nasdaq OMX Nordic Stockholm) får lägga order på Mangoldlistan. Privatpersoner och företag som vill lägga order ombeds därför att kontakta sin bank eller sitt värdepappersinstitut, t.ex. Avanza, Nordnet mfl.

Koncernen Maple Leaf Gold

Samlad information om moderbolag och dotterbolag finns på Bolagets hemsida www.mapleleafgold.se

Övrig information

Mangold Fondkommission har tillstånd att enl. 2 kap 1 § 1p. lagen om värdepappers-marknaden         (" VML ") mottaga och vidarebefordra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument och får därmed organisera handel i finansiella instrument. Mangold Fondkommission har också en marknadsövervakningsfunktion enl. 8 kap 13 § VML som övervakar handeln och kursbildningen och ser till att handeln sker i överensstämmelse med våra regler, VML, andra författningar och god sed på värdepappersmarknaden.

För mer information ring Stefan Nordström, VD på telefon 042 691 86, eller Ben Hedenberg, styrelsens ordförande efter kl 14.00 (svensk tid) på telefon 040 644 4636.

Maple Leaf Gold Resources AB (publ) bedriver verksamhet som holdingbolag genom att äga och förvalta aktier i dotterbolag med inriktning på handel, prospektering och utvinning av mineraler.  Dotterbolagens huvudinriktning är ädelmetallutvinning i Nordamerika. Bolaget är godkänt för listning på NGM Nordic MTF under förutsättning att NGMs kapitalkrav uppfylls. Mer information finns på Bolagets hemsida, www.mapleleafgold.se

Maple Leaf Gold Resources AB (publ)

Sofierovägen 35

254 33  Helsingborg

Sweden

Tel +46 (0)42-691 86

www.mapleleafgold.se

Bolagsinformation

Maple Leaf Gold Resources AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. « Föregående