FrontOffice Nordic AB: FrontOffice Nordic AB ansöker om listning på NGM Nordic MTF

FrontOffice Nordic AB har ansökt om listning och den pågående nyemissionen har tecknats till 85 procent. FrontOffice Nordic AB som genomför företagsrekonstruktioner förlänger nu möjligheten att investera i ett tidigt stadium.

Anledningen till förlängningen är att bolagets styrelse den 27 januari fattade beslut om att ansöka om att uppta bolagets aktier till handel på NGM Nordic MTF. Då förutsättningarna har förändrats anser styrelsen att det är av högsta vikt att låta de personer som fått erbjudandet, och ännu inte tecknat, få tid på sig att fatta beslut.

Den 25 november 2015 lanserade FrontOffice Nordic AB kampanjer på crowdfunding-plattformen FundedByMe och genom spridningsverktyget TecknaEmission.se. I dagsläget är finansieringen täckt till 85 procent. Kampanjerna har nu förlängts till den 15 februari 2016, för att fler ska få möjlighet att investera och vara en del av företaget. Sedan starten 2013 har ambitionen varit att uppta bolagets aktier till handel på lämplig marknadsplats.

”Det är nu marknaden och bolaget känns redo för en publik listning. Förhoppningen är att synbarheten som kommer med listningen gör att fler upptäcker oss. På så sätt kan fler bolag som hamnat i ekonomisk svacka undvika konkurs. Vi kan idag erbjuda en helhetslösning till våra kunder. Det innefattar ekonomisk och juridisk rådgivning samt finansiering – allt för att maximera möjligheterna till lyckade företagsrekonstruktioner” säger Johan Lund, vd för FrontOffice Nordic AB.

 

Kampanj på FundedByMe: https://www.fundedbyme.com/sv/campaign/7106/frontoffice-svensk-foretagsrekonstruktion/?type=e&language=secondary&button=tile&from=frontpage

Kampanj på TecknaEmission:

http://www.tecknaemission.se/nyemission?id=70

 

För mer information kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

 

 

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har själva utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att kontakta företag tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg. 

Bolagsinformation

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. « Föregående