Ascenditur: Extra bolagsstämma i Biolight AB

(NGM: BIOL MTF)

Vid extra bolagsstämma i Biolight AB (publ) i Stockholm den 10 november 2011 fattades följande beslut.

Bolagsstämman beslutade att välja in Rolf Börjesson i styrelsen.

Rolf Börjesson är styrelseordförande i Ahlsell AB samt styrelseledamot i SCA, Avery Dennison och Huhtamäki Oyj.

Rolf Börjessons aktieinnehav i Biolight AB uppgår, efter bolagets senaste nyemission, till 8.000.000 aktier vilket motsvarar ett innehav av 13 % av det totala antalet aktier i bolaget.

 

BIOLIGHT AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information se Biolights hemsida: www.biolight.se eller kontakta

Pär Olausson Lidö, VD Biolight AB, 08-622 52 70, 0702-15 01 11, E-post: par.olausson@biolight.se

 

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider och  minskar behandlingskostnader. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden, som behandling av svårläkta sår och skador inom hästsporten. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

Company information

Latest news

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Previous