Ascenditur: Biolight tecknar distributionsavtal för militärsektorn

(NGM: BIOL MTF)

Biolight AB har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med det amerikanska företaget Outdoor Tactical Enterprises Inc (OTE). Avtalet avser distribution av Biolights terapiutrustning Biodynam® för den militära sektorn i USA, övriga NATO-länder samt länder som är direkt allierade med USA.

I avtalet ingår en leveransram på 300 utrustningar med avrop från juli 2012 till juli 2013.

OTE har sedan flera år byggt upp utomordentliga relationer med framför allt US Special Operation Forces (bl a Navy Seals, Delta Forces och Rangers) och dess motsvarigheter hos övriga allierade. OTE drivs av personer med bakgrund i militära specialstyrkor som Navy Seals, Naval Special Warefares och US Army Special Forces Medics.

Biodynam® har under 2011 testats inom den militära sektorn med mycket goda resultat.

”Det krävs goda kontakter och rätt kanaler för att komma in på den militära sektorn i USA. Jag har själv kunnat konstatera att OTE har utmärkta kontakter på högsta nivå inom Special Operation Forces. Jag är därför övertygad om att OTE:s kontaktnät kommer att leda till försäljning även till andra militära enheter och vi är mycket nöjda med avtalet med OTE. Marknadspotentialen för rehabilitering och vård inom den militära sektorn är god och vi har stora förväntningar på detta nya segment” kommenterar Pär Olausson Lidö, VD i Biolight AB.

Biolight förbereder lansering av en ny generation av utrustning och avtalet med OTE gör att dess första lansering kommer att bli på den amerikanska marknaden. I USA marknadsförs Biolight under varumärket Biodynam®. En framgång med OTE kommer att ge positiva effekter även inom andra marknadssegment. Det nu ingångna avtalet beräknas börja ge positiv resultateffekt andra halvåret 2012”.

 

För ytterligare information kontakta:

Pär Olausson Lidö, VD Biolight AB, 08-622 52 70, 0702-150111, E-post: par.olausson@biolight.se    

Lars Andersson, styrelseledamot i Biolight AB, 08-6760700, E-post: lars@walkstool.com

 

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider och  minskar behandlingskostnader. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden, som behandling av svårläkta sår och skador en. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

Company information

Latest news

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Previous